David Ashby to jeden z najbardziej doświadczonych specjalistów od ubezpieczeń koni na świecie,  założyciel i prezes agencji ubezpieczeniowej David Ashby Europe (DAE), z którą MGZ Gama rozpoczęła właśnie współpracę. David wywodzi się z rodziny o tradycjach hodowlanych, startował w wyścigach „point to point” i zawodach wkkw,  od roku 1980 angażował się w ubezpieczaniu koni, przez wiele lat był szefem Blodstock Committee w strukturach Lloyd’s .

David Ashby

Firma David Ashby Europe, jako jeden z największych coverholderów Lloyd’s, cieszy się zaufaniem czołowych właścicieli koni w Wielkiej Brytanii, Europie i na świecie, zapewniając ochronę ubezpieczeniową dla najcenniejszych koni wyścigowych, hodowlanych i sportowych.

Zespół specjalistów DAE, z którymi MGZ Gama będzie współpracować, składa się z hodowców i właścicieli koni, doskonale rozumiejących potrzeby klientów i posiadających wieloletnie doświadczenie w ubezpieczeniach, co pozwala zapewnić polskim właścicielom ochronę i obsługę polis na najwyższym światowym poziomie.

Polisa dla aktywnych

Konie uczestniczące w wyczynie sportowym, wyścigach i pokazach hodowlanych osiągają na świecie coraz wyższe wartości. Najcenniejsze konie zwykle stanowią współwłasność wielu osób, czy podmiotów prawnych, posiadających częściowe udziały w koniu. Koń, przy całym sentymencie dla tego pięknego zwierzęcia, jest traktowany jednocześnie jako wysokowartościowy, lecz wrażliwy  składnik majątkowy, który musi podlegać ochronie ubezpieczeniowej. Takie przekonanie jest już nieobce polskim właścicielom, którzy mogą sobie pozwolić na import koni najwyższej wartości.

Zakup młodego konia z obiecującym pochodzeniem jest traktowany jako inwestycja. Po udanej karierze sportowej, wyścigowej czy pokazowej może być odsprzedany z dużym zyskiem, pod warunkiem, że nie zdarzy się utrata konia, jakiś wypadek, czy choroba, która zniweczy oczekiwania właściciela.

Nowa polisa, którą Państwu proponujemy, w ramach jednej składki, zapewnia ochronę na terenie 21 krajów Europy, co jest dużą wygodą dla właścicieli koni uczestniczących w międzynarodowym współzawodnictwie. W przypadku utraty konia w wyniku śmierci, dobicia z konieczności, czy kradzieży polisa zapewnia zwrot 100% jego ubezpieczonej wartości. Ogólne warunki ubezpieczenia od śmierci są proste i czytelne. Jest to nowoczesna polisa typu „all risks”, czyli ubezpieczone są wszystkie przyczyny śmierci czy dobicia z konieczności za wyjątkiem tylko tych przypadków, które są wyraźnie wyłączone.

Wartościowe dodatki: koszty leczenia i operacje ratujące życieoperacje chirurgiczne, utrata wartości użytkowej.

Każdy właściciel konia musi liczyć się z wydatkami związanymi z utrzymaniem konia, pielęgnacją i profilaktyką oraz kosztami treningu. Do tego mogą dojść koszty leczenia, bo hasło „zdrowy jak koń” już od dawna nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nasze dodatki (rozszerzenia) ubezpieczenia od śmierci mogą ochronić  Państwa od nieoczekiwanych kosztów leczenia. Zapewniamy zwrot wydatków do 10.000 zł na podstawie opłaconych faktur. Zwrot przysługuje za wszystkie choroby i kontuzje, które mają swój początek w okresie ubezpieczenia, przez 12 miesięcy od zaistnienia szkody.  Zdarza się, że koszty leczenia mogą być znacznie wyższe niż 10.000 zł, jednakże żaden ubezpieczyciel nie zagwarantuje Państwu pełnego pokrycia tego ryzyka w ramach akceptowalnej składki.

Ubezpieczenie utraty wartości użytkowej jest u nas dobrze zdefiniowana i ograniczone do kontuzji w czasie wypadku z widocznym obrażeniem. Jest to cenny dodatek do ubezpieczeń koni uczestniczących w zawodach, zwłaszcza w dyscyplinach wkkw i skoków.

Ubezpieczenie ogierów i klaczy hodowlanych, płodów i źrebiąt jest możliwe w drodze indywidualnej oferty, którą przygotujemy na życzenie hodowcy.

Jak ubezpieczyć konia?

Indywidualną ofertę przygotowujemy na podstawie wypełnionego Wniosku o ubezpieczenie, Deklaracji właściciela lub trenera oraz Świadectwa lek.wet. Przy nowych ubezpieczeniach zwykle wymagamy przedstawienia raportu z badania Kupno-Sprzedaż, a czasem umowy zakupu. Jest to niezbędne do prawidłowej oceny ryzyka, ubezpieczeniu bowiem podlega ryzyko, czyli to co się może zdarzyć, nie podlega ubezpieczeniu to co już się wydarzyło. Tak jak nie można ubezpieczyć martwego konia, tak nie można ubezpieczyć kosztów leczenia choroby, czy kontuzji, która wydarzyła się przed ubezpieczeniem.

Ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej): właściciela konia, trenera, instruktora, lekarza weterynarii, podkuwacza, ośrodka jeździeckiego, organizatora imprezy jeździeckiej.

Te ubezpieczenia można u nas wykupić niezależnie od ubezpieczenia konia, czy koni. Są bardzo dobrze przygotowane i zapewniane za naszym pośrednictwem przez PZU. Polisa zapewnia ochronę od szkód powstałych w wyniku działalności zawodowej, nawet w przypadku tzw. rażącego niedbalstwa. W przypadku szkody, ubezpieczony podaje osobie poszkodowanej numer polisy i numer kontaktowy ubezpieczyciela, który przeprowadza postępowanie. Jeśli doszłoby do sprawy sądowej to polisa zapewnia również obronę prawną.

Ubezpieczenia NNW (od nieszczęśliwych wypadków) w kontakcie z koniem .

Indywidualne ubezpieczenie NNW dla jeźdźców sportowych i rekreacyjnych, hodowców, profesjonalistów, pracowników można wykupić on line korzystając z aplikacji na naszej stronie. Jest to popularne i tanie ubezpieczenie RIDERS CASCO opracowane dla nas przez firmę Leadenhall Polska .

Dostępne u nas są też ubezpieczenia zbiorowe NNW dla uczestników rekreacji konnej, obozów jeździeckich, kolonii zapewniane za naszym pośrednictwem przez TUiR Warta SA i PZU SA.

Zgodnie z naszym hasłem „Niepotrzebnie nie ryzykuj” , zapraszamy do kontaktu telefonicznego 22 723 32 97, lub 22 723 07 77 lub e-mail mg@mgzgama.pl