W obliczu dziejowych nieszczęść Polacy potrafią się jednoczyć. Było to widoczne po smoleńskiej tragedii, objawia się teraz w czasie pandemii. Podziwiamy trud i bohaterstwo służb medycznych, mundurowych, woluntariuszy, widzimy powrót solidarności i zwykłej życzliwości wśród ludzi cierpliwie stojących w kolejkach do sklepów, pomagających seniorom i sobie nawzajem. W naszym środowisku również pojawiła się wspólnota działań. Pierwsza inicjatywa wyszła chyba od Pomorskiego ZJ. Do akcji włączył się „Świat Koni”, uruchamiając zbieranie podpisów pod petycją do MRiRW oraz MSiT o wparcie finansowe dla hodowców i użytkowników koni. Prezesi PZJ (p. Janusz Sołtysiak) i PZHK (p. Paweł Mazurek) wystosowali wspólne pisma do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, w których nie tylko zwracają uwagę na aktualne potrzeby „ratunkowe” dla hodowców i właścicieli koni, ale również postulują powołanie w ramach Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP specjalnego zespołu dla opracowania narodowej strategii rozwoju hodowli koni i jeździectwa.  

Pandemia kiedyś przeminie, wspólnota działań, mam nadzieję, pozostanie, bo łączą nas nie tylko konie. Łączy nas Polska i przekonanie, że hodowla koni i jeździectwo to jest ogólnonarodowe dobro, które przysparza krajowi wielorakich korzyści gospodarczych i społecznych. Z tego względu nasze sprawy stawiamy mocno i wysoko.  Pod listami  do Prezydenta i Premiera podpisali się prezesi wszystkich regionalnych związków jeździeckich. Specjalne podziękowania należą się Marcinowi Szczypiorskiemu, który koordynował akcję zbierania podpisów i poparcia dla tej inicjatywy. Jest nadzieja, że te wysiłki przyniosą spodziewane efekty.

Dla nas wierzących nadzieją jest Zmartwychwstały Chrystus. Życzę wszystkim Państwu, (tym wierzącym i tym niewierzącym), radosnej nadziei, że pandemia przeminie, Polska wyjdzie zwycięsko z kryzysu gospodarczego, nasze środowisko pozostanie zjednoczone. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym.

Marek Grzybowski

Listy do Prezydenta i Premiera są zamieszczone na portalu PZHK